Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
fax: 74 633 19 94

Mieszkanie (z ogrodem) o pow. 45,90 m2

Podstawowe informacje:
Data: 1899-12-30
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Mieszkanie (z ogrodem) o pow. 45,90 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 32 550,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 214/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 63991

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 grudnia 2017 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika położonej: Ołdrzychowice kłodzkie, Kolejowa 9b, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1K/00063991/1].

 

MIESZKANIE (45,90 m2) W BUDYNKU CZTERORODZINNYM Z OGRODEM W

OŁDRZYCHOWICACH KŁODZKICH

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

- nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie przy ul. Kolejowej 9B, obręb 0018, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, w odległości ok. 10 km od centrum Kłodzka. Nieruchomość stanowi działkę nr 706/14 o pow. 0,0187 ha, obręb 0018 Ołdrzychowice Kłodzkie, AM-12. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym. Teren działki zagospodarowany jako przydomowy ogród, ogrodzony. Działka wyposażona w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (szambo), sieć gazowa (bez przyłączy). Budynek mieszkalny parterowy, niepodpiwniczony, stanowiący segment budynku czterorodzinnego. Powierzchnia obliczeniowa (użytkowa) budynku wynosi 45,90 m2 – pomiar z mapy i wizji w terenie. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (szambo), ogrzewanie elektryczne. Budynek niezamieszkały.

 

Suma oszacowania wynosi 43 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 550,00.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 340,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Ołdrzychowice kłodzkie
Wojewodztwo: dolnośląskie