Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
fax: 74 633 19 94

Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny. Została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Ze strony mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty i właściwie przygotować się do wizyty oraz zapoznać się z prowadzonymi licytacjami ruchomości i nieruchomości.

Kancelaria Komornicza
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

BANK: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. w Kłodzku
NR KONTA: 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Licytacje